Cảm Nhận Của Diễn Viên Lê Đình Tâm Trinh

Tham gia Dịch Vụ  Chăm Sóc Da Mặt  ở Nhan Sắc Việt  đã 3 năm, Cảm nhận Sản Phẩm ( để làm Dịch Vụ ) : rất tốt và không bị kích ứng

Sử dụng Mỹ Phẩm ở Nhan Sắc Việt: 3 năm, Cảm nhận: Dịch vụ rất tốt – Sản phẩm rất tốt

  , ,


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *