NHỮNG CÂU HỎI CẦN ĐẶT RA CHO BẢN THÂN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH THAM GIA LÀM TRẮNG DA

Mình nên sử dụng phương pháp gì? Ưu nhược của từng phương pháp là gì? Làm trắng tầng nào của da (Biểu bì, trung bì hay hạ bì) hay qua đường uống, dinh dưỡng? Ở đâu? Chỗ đó có khả năng hỗ trợ giúp mình một phần trong việc làm trắng sáng da mà không

Continue reading »