Cảm Nhận Khách Hàng Trần Thị Thanh Thảo và Phan Thị Bích Trâm

Chúng tôi đã đến đây chăm sóc da rất  nhiều lần, cách phục vụ và nhân viên ở đây chu đáo, vui vẻ, nhiệt tình và được thư giãn rất thoải mái sau những lần chăm sóc.

 

  , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *