Ấn Huyệt Và Massage Mặt Tại Nhan Sắc Việt Có Gì Đặc Biệt?

Mục đích của việc massage trị liệu: Massage được xem như ngôn ngữ của xúc giác, hỗ trợ toàn bộ cơ thể. 1. Đối vời hệ thần kinh: Mạng lưới  dây thần kinh vô cùng phức tạp, não nằm trong hộp sọ và hàng triệu dây thần kinh chạy dọc theo tủy sống điều khiển

Continue reading »