THƯỜNG XUYÊN THỨC KHUYA ẢNH HƯỞNG KHÔNG TỐT ĐẾN LÀN DA VÀ SỨC KHOẺ

  Thức khuya ảnh hưởng đến làn da, nhất là da mặt. Thông thường là khoảng từ 10-11 giờ đêm da ở trong trạng thái dưỡng và hồi phục. Nếu như thường xuyên thức khuya sẽ làm rối loạn hệ tuần hoàn bình thường của việc trao đổi chất và hệ thống thần kinh, sẽ

Continue reading »